Mahallerimizde yeni yapılan parklarımızda çevre düzenleme çalışmaları.

Toplam 16 adet park yapımı sağlandı.