Kaynaşlı’nın mevcut imar planının ilçemiz için yetersiz kalması ve ilçemizin kalkınma hızına yetişememesi nedeniyle bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Yapılan uzun süreli değerlendirme ve temaslar sonucunda Kaynaşlı’nın daha hızlı ve daha sağlıklı bir biçimde gelişebilmesi için yeni bir imar planına ihtiyaç duyulduğu kararına varıldı.

İller Bankası A.Ş.’nin aracılığı ile İlke Planlama Mim. Müh. Bilg. San. Tic. Ltd. Şti.’nce hazırlanan 1/5000 ölçekli Kaynaşlı İlave-Revizyon Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Kaynaşlı İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı ve Plan Notları Meclisimizce kabul edilmiş olup bu planlar ve plan notları, İller Bankası A.Ş.’nin kontrollüğü ve İlke Planlama Mim. Müh. Bilg. San. Tic. Ltd. Şti.’nin uygun görüşleri doğrultusunda, Meclisimizce uygun bulunarak Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar’ın girişimleri ve T.C. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katkılarıyla ilçemizin yeni imar planı onaylandı.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 25. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Kaynaşlı İlave-Revizyon Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Kaynaşlı İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı ve Plan Notları 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 2018-69 sayılı Meclis Kararı ile 06.12.2018 tarihinde onaylanmış olup, yine aynı madde ile 10.12.2018 tarihinde belediye hizmet binamızın 1. Katında bulunan toplantı salonunda asılarak ilan edilmiştir.

Onaylanan yeni imar planımız 10.12.2018 – 10.01.2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkmış olup, İlgili yeni imar planı Belediyemizde görülebilir.