18/07/2017 tarih ve 47 sayılı Encümen kararına istinaden düzenlenen ve 3194 sayılı kanunun 19. maddesine göre parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri ilan olunur.

İlan tutanağını buradan inceleyebilirsiniz.