4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere, Kaynaşlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Bilgi Edinme Merkezi kurulmuştur.

Başvuru yapacak gerçek veya tüzel kişilerin başvuru yapabilecekleri elektronik posta, yazışma ve başvuru adresleri aşağıda belirtilmiştir.

Elektronik posta ile yapılacak başvurular, bilgi edinme başvurusu formları doldurularak yapılmalıdır. Yönetmelikte belirtilen usül ve esaslara uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre, kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.

Lütfen talep ettiğiniz bilginin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usüller hakkındaki yönetmeliğe uygunluğunu ve kamuya açıklanmış veya erişimi zor bir bilgi olup olmadığını kontrol ediniz.

Bilgi Edinme E-Posta Adresimiz:
kaynasli@kaynasli.bel.tr

Yazışma ve Başvuru Adresimiz:
Merkez Mh. Kültür Cd. No: 5 Kaynaşlı / Düzce