Nüfus kütüğümüze ilk kayıtların tescillendiği 1904 yılından bu yana Kaynaşlı’nın resmi konumunda zaman zaman değişimler gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti’nin II. Meşrutiyet ilanından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanına dek, Düzce kazasının Kaynaşlı yöresi olarak Bolu Sancağı’nın bir yerleşim yeri olan Kaynaşlı, 1944’ten itibaren ise Bolu ilimizin Düzce ilçesine bağlı bir bucak (nahiye) olarak varlığını sürdürmüştür.

Kaynaşlı’nın ilk nahiye müdürlüğünü “Sarı Müdür” lakaplı Ziya Erçetin yapmıştır. Ardından kısa süreliğine görevi devralan Taha Bey’den sonra göreve Dursun Şimşek gelmiştir.

Yurdumuzun çeşitli bölgelerinden ve özellikle Karadeniz’den aldığı göçlerle birlikte nüfusunda artış görülmeye başlanan Kaynaşlı’da 1968 yılında belediye kurulma çalışmaları başlamış ve 11 Kasım 1968 günü Kaynaşlı Belediyesi kurulmuştur. 5 Mayıs 1969‘da yapılan ilk seçimde, Kaynaşlı’nın ilk belediye başkanı Osman Demirci ve meclis üyeleri seçilerek göreve başlamışlardır.

1995 sayımına göre 6.700 nüfusa sahip Kaynaşlı Beldesi, 17 Ağustos 1999 depremini hafif hasarla atlattıktan sonra 12 Kasım 1999 depreminin merkez üssü olmuştur. Mevcut binaların %85’inin yıkıldığı Kaynaşlı, bu sarsıntıyı daha hızlı bir biçimde atlatabilmesi ve yaraların sarılabilmesi adına 9 Aralık 1999 tarih ve 23901 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3 Aralık 1999 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla “81. İlimiz Yeşil Düzce’miz” mottosuyla il olan Düzce’mizin ilçesi konumuna erişmiş ve Kaynaşlı Belediyesi bir ilçe belediyesi olarak çalışmalarına bu tarihten itibaren hız vermiştir.