Belediyemiz hizmet birimleri aşağıdaki gibidir:

Yazı İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Zabıta Amirliği
İtfaiye Amirliği
Temizlik İşleri Birimi