M.S. 395 yılına dek uzanan köklü tarihimizde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan topraklarımız, 1323 yılında henüz yeni kurulmuş genç bir devlet olan Osmanlı Devleti’nin fethettiği ilk bölgelerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Kaynaşlı, Düzce ile Bakacak arasındaki gür ormanların arasından geçen tarihi İpek Yolu’nun İstanbul-Bağdat hattına da ev sahipliği yapmıştır. 1704 yılına gelindiğinde, Osmanlı Devleti tarafından Bağdat yolunu kullanan yolcuların eşkıyalardan korunması ve güvenliğin sağlanması için Şemsi Mustafa Paşa’ya görev verilmiştir. Yapılan düzenlemeyle, yolun çevresindeki ormanlık alan açılmış ve Düzce-Kaynaşlı Ovası meydana gelmiştir.

1826 yılına gelindiğinde ise Kaynaşlı’daki tarlaların tapuları, Eskiköy’deki 35 haneye devredilmiştir. Bugünkü Kaynaşlı, Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi zamanında Konya yöresinden gelip Eskiköy’e yerleşen ve uzun yıllar burada yaşayan yerliler tarafından kurulmuştur. Bölgenin İpek Yolu bağlantılarıyla birlikte günden güne güçlenen ilçemiz, Anadolu’dan gelen Türklerle düzenli ve yerleşik bir nüfusa sahip olmuştur. İlçemize yerleşen ilk Türklerden yaklaşık 500 yıl sonra, Osmanlı – Rus savaşları esnasında Doğu Karadeniz’den, Kafkasya’dan ve Anadolu’dan göç eden vatandaşlarımızın da kaynaşmasıyla birlikte, Kaynaşlı’nın köklü kültür, hoşgörü ve sosyal dayanışma ortamının temelleri atılmıştır.

Nüfus kütüğümüze ilk kayıtların tescillendiği 1904 yılından bu yana Kaynaşlı’nın resmi konumunda zaman zaman değişimler gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti’nin II. Meşrutiyet ilanından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanına dek, Düzce kazasının Kaynaşlı yöresi olarak Bolu Sancağı’nın bir yerleşim yeri olan Kaynaşlı, 1944’ten itibaren ise Bolu ilimizin Düzce ilçesine bağlı bir bucak olarak varlığını sürdürmüştür. 1968 yılında belediyemizin kurulması için başlatılan çalışmaların ardından, 5 Mayıs 1969’da belediye seçimleri yapılmış ve Kaynaşlı Belediyesi hizmetine başlamıştır.

9 Aralık 1999’da “81. İlimiz Yeşil Düzce’miz” mottosuyla il olan Düzce’mizin ilçesi konumuna erişen Kaynaşlı’mızın yıllar boyu süregelen değişimi, son yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır.