Bitinyalılar döneminde inşa edildiği tahmin edilen Eski Kale, Süleymanbey sınırlarında ve Asar Çayı’nın kenarında gözetleme ve koruma amaçlı yapılan bir kaledir.