Sarıçökek sınırları içerisinde Bizanslılar döneminden kaldığı tahmin edilen pek çok kilise kalıntısına rastlanmaktadır. Yine Sarıçökek ve Süleymanbey sınırlarında bulunan Kurugöl mevkiinde de bazı kilise kalıntıları bulunmaktadır. Kurugöl’ün kuzey yönünde bulunan bu kalıntıların hangi döneme ait olduğu tespit edilememiştir.