BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

İlçemiz Karaçalı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi, Millet Caddesi ve Sabri Ünal Sokağın çevrelediği, G26B21C2B ve G26B22D1A imar paftasında bir kısım alanı içeren ve 101 Ada 1, 2, 3, 4, 7, 8 Parseller; 102 Ada 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 Parseller; 116 Ada 2, 3, 4, 5, 8, 9 Parseller; 274 Ada 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Parseller; 399 Ada 1 Parsel; 412 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi ile 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine dayanılarak 13.12.2022 tarih ve 2022-98 sayılı encümen kararı ile 16.12.2022-16.01.2023 tarihleri arasında bir aylık askı süresince belediyemiz ilan panosu, internet sayfası ve mutat vasıtalar ile duyurulan parselasyon planına yapılan itirazların değerlendirilmesi 31.01.2023 tarih ve 2023-03 sayılı Encümence karara bağlanmıştır.

İkinci Parselasyon planı ve düzenleme isim listesi 3194 sayılı imar yasasının 19. maddesi gereği 14.02.2023 ile 16.03.2022 tarihleri arasında 30 gün süre ile belediyemiz ilan panosunda ve  www.kaynasli.bel.tr adresinde askı ilanı yapılacaktır.

22 Şubat 2020 tarih 31047 sayılı resmi gazetede yayınlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen “Düzenleme alanının büyüklüğü, parsel maliki ve parsellerdeki hissedar sayısının çokluğu, bu kişilerin bulundukları yer itibarıyla birebir tebligat yapılamaması ya da adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerde bulunmaması gibi nedenlerle karşılaşılacak zorluklar dikkate alınarak parselasyon planlarının bir ay müddetle ilgili belediyede ya da valilikte askıya çıkarılması, internet sitesinde yayımlanması, belediye duyurusu, gazete ve benzeri mutat vasıtalarla da duyurulması ile düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine tebliğ edilmiş sayılır.” denildiğinden düzenleme sahası içerisinde bulunan  taşınmaz sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bu süre içinde hak sahipleri tarafından yapılacak itirazlar Belediye encümenince incelenerek karara bağlanacak ve kesinleşecektir.

Önemle duyurulur.

 

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 14.02.2023

Askıdan İniş Tarihi: 16.03.2023