Belediye Meclisimizin 21.05.2021 tarih ve 2021/22 sayılı Meclis kararıyla onaylanmış 1/5000 ölçekli revize nazım imar planı 01.06.2021 – 01.07.2021 tarihleri arası askı ilanı başlamıştır.