Tadilatı              

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

“Belediye Meclisimizin 07.06.2022 tarih ve 2022-30 sayılı kararı ile Komisyonumuza sevki yapılan ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından AKSA Doğalgaz firmasının 31.05.2022 tarih ve 22339 sayılı yazısına istinaden Üçköprü Köyü mücavir alanımız içerisinde yer alan Şafak ve Fenerbahçe mevkilerinde doğalgaz arzının sağlanabilmesi için Üçköprü köyü 116 ada 4 ve 127 ada 1 nolu parsellerin arasında kalan kadastral yol boşluğundan doğalgaz boru hattı geçirilmesi gerektiği ve doğalgaz boru hattının geçirilebilmesi için meri imar planımızda plan değişikliği yapılarak söz konusu alanının umumi hizmet alanı olarak değiştirilmesi teklifini kapsadığı görüldü.

Teklif ile Üçköprü köyü 116 ada 4 ve 127 ada 1 nolu parsellerin arasında kalan kadastral yol boşluğundan doğalgaz boru hattı geçirilmesi gerektiği ve doğalgaz boru hattının geçirilebilmesi için meri imar planımızda yolda kalması gerektiği sebebi ile bahsi geçen yol boşluğuna 7m enkesitli imar yolu tesis edilmesine yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı önerisi getirildiği anlaşıldı. Husus komisyonumuzca müzakere edildi.

Yapılan değerlendirmede teklif edilen bu resen plan değişikliği doğalgaz boru hattının geçirilebilmesi için meri imar planımızda plan değişikliği yapılarak söz konusu alanının umumi hizmet alanı olarak 7 m enkesitli yola ayrıldığı ve teklif edilen bu işlemde kamusal fayda bulunduğu sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda , komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir” şeklinde olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 09.06.2022 tarih ve 2022-34 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup , yine aynı madde ile 10.06.2022 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve İnternet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-81107388 ve UİP-81953643 ‘tür.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 10.06.2022 tarih ve 2022-23 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 10.07.2022 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 10/06/2022

Askıdan İniş Tarihi: 10/07/2022

Not: Paftalar aşagıdadır

g26b21a1c

g26b21a1d