BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

Komisyon Kararı: “Belediye İmar Komisyonu, aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımı ile 06.12.2022 tarihinde toplandı.

Belediye Meclisimizin 06.12.2022 tarih ve  2022-67 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza sevki yapılan Kaynaşlı ilçesi Üçköprü Köyü Şafak Mevkii 119 ada 1 ve 2  parseller üzerine parselleri sınır hattından ayıracak  şekilde kuzey-güney istikametli ve 7 m  enkesitli imar yolu koyulması amacıyla istenilen  imar plan tadilatı talebini görüşmek üzere toplandı.

Üçköprü Köyü Şafak Mevkii 119 ada 1 ve 2 parseller üzerine parselleri sınır hattından ayıracak şekilde kuzey-güney istikametli ve 7 m enkesitli imar yolu koyulması amacıyla yapılan imar plan tadilat talebi komisyonumuzca incelendi. Yapılan değerlendirmede;  teklif edilen bu  plan değişikliği talebinin sadece yeni bir yaya yolu niteliğinde 7m enkesitli kuzey güney istikametli bir yol koyulması talep edildiği, yolun içinden geçtiği arazilerin talep sahibinin kendi mülkünde bulunduğu, koyulacak yolun  güney tarafından aynı kesitte devamı niteliğinde yol bulunduğu, talep işleminin yapılmasında kamusal fayda bulunduğu, arazilerde ilave bir imar artışı getirmediğinden değer atışına konu olmayacağı,  yapılan teklifin meri plan bütünlüğünü bozucu bir niteliğe sebep olmadığı ve bu nedenle uygun olduğu sonucuna varıldı. Neticede 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Demet GÜNDAY’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi.” şeklinde olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 03.01.2023 tarih ve 2023-10 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 11.11.2022 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesi www.kaynasli.bel.tr yayınlanarak ilan edilmiştir. Plana ilişkin plan işlem numarası UİP-811003804’tür.

 

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 27/01/2023

Askıdan İniş Tarihi: 27/02/2023

g26b21a1c