Komisyon Kararı: “Belediye Meclisimizin 06.06.2023 tarih ve  2023-37 sayılı Meclis Kararı ile komisyonumuza sevki yapılan Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 29.05.2023 tarih ve  77013993  sayılı yazılarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 16.05.2023 tarih ve 6423904 sayılı olur yazıları ile kendilerine tahsisi yapılan Kaynaşlı Sarıyer 249 Ada 1 parseli içeren  imar plan tadilatı talebini görüşmek üzere toplandı.

Sarıyer Mahallesinde; mevcutta Talep sahibi 249 ada 1  parsel üzerindeki yapı İmam Hatip Ortaokulu olarak kullanılmakta olan  ve meri planda Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmış olan ve maliye Hazinesine ait olan taşınmazın “İmam Hatip Ortaokulu” olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı (Din Öğretimi Genel Müdürlüğü) adına kesin tahsisi yapılmış olduğundan bu tahsis amacı doğrultusunda, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün  16.05.2023 tarih ve 6438039 sayılı yazısı ile  taşınmazın  tahsis amacı doğrultusunda  imar planı planındaki kullanım kararının Ortaokul Alanı olarak yeniden düzenlenmesi isteğine yönelik plan değişikliği talep edilmekte olduğu görüldü.

Değişiklik  önerisinde  Sosyal Tesis Alanı ve Emsal E:0.90 olan plan kararlarının  Ortaokul Alanı  ve yükseklik Yençok:3 kat Emsal : 1.20 ve Yençok: 3 kat olarak düzenlenmek istediği, teklifin kamunun ihtiyacına yönelik olduğu, yapılan teklifin meri planların bütünlüğünü bozucu bir niteliğe sebep olmadığı ve bu nedenle uygun olduğu sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edildi.” Şeklinde olup; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 04.07.2023 tarih ve 2023-46 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 26.07.2023 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-811022301 ve UİP-811022295’dir.

 

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 26/07/2023

Askıdan İniş Tarihi: 26/08/2023

g26b22d

g26b22d1b