İlimiz Karaçalı Mahallesi Düzce Caddesi ve 6. Sanayi Sokak arasında kalan ve 386 ada 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ,54, 55, 56, 57 ve 58 nolu parseller ve 391 ada 1 nolu parselleri içeren alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine dayanılarak, 09.11.2021 tarih ve 2021-54 sayılı Encümen Kararı gereğince Re’sen düzenlemeye tabi tutulmuştur.

Parselasyon planı ve düzenleme isim listesi 3194 sayılı İmar Kanunun 19’uncu maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25’inci maddesine göre 12/11/2021 ile 12/12/2021 tarihleri arasında bir ay süreyle askıda kalacaktır.

Not: Askıya Çıkış Tarihi :12/11/2021 Askıdan İniş Tarihi : 12/12/2021 Kesinleşme Tarihi : 14/12/2021 olup bir ay süre ile internet sitemizden yayınlanacaktır.

Not: Hak sahiplerinin itirazları Belediye Encümenince değerlendirlecek ve kesinleşecektir.