BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

Komisyon Kararı: “Belediye İmar Komisyonu, aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımı ile 21.06.2022 tarihinde toplandı.

Belediye Meclisimizin 17.06.2022 tarih ve 2022-35 sayılı kararı ile Komisyonumuza sevki yapılan  ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından; Merkez Mahallesi G26B22D2B sayılı imar paftasında 3194 sayılı imar kanunun 18 maddesi uyarınca 2021-51 sayılı Encümen Kararı ile sınırlandırılması yapılan  bölgede 14. Sokak, Vatan Caddesi ve Hürriyet Caddesi ile sınırlanan imar adasında daha önce 2021-62 sayılı Encümen Kararı ile imar uygulaması yapılan  ancak bahsi geçen imar adasında uygulama sonrasında adanın bitişik nizam olmasından kaynaklı olarak parsel derinlikleri çok fazla olması, mevcutta ada ortasında kalan parsellerin yolu olmadığından diğer yola cepheli parsellere hisselendirilmek zorunda kalmaları ve doğu-batı istikametinde ada genişliğinin çok fazla olması sebebi ile uygulamada, özellikle bina cephelerinin ışık alması noktasında, ciddi sıkıntılara sebep olmakta olması ve bu nedenle, bahsi geçen imar uygulamasından 13.06.2022 tarih ve 2022-48 sayılı Encümen kararımızla vazgeçmiş bulunulması sebebi ile, ilgili sıkıntıların giderilebilmesi amacıyla  bahsi geçen imar adasına kuzey-güney istikametli yeni bir 7m imar yolu koyulması teklifini içeren plan tadilat komisyonumuzca incelendi.

Yapılan değerlendirmede teklif edilen bu  resen plan değişikliğinde; ilgili adanın bitişik nizam olmasından kaynaklı olarak parsel derinlikleri çok fazla olması, mevcutta ada ortasında kalan parsellerin yolu olmadığından diğer yola cepheli parsellere hisselendirilmek zorunda kalmaları ve doğu-batı istikametinde ada genişliğinin çok fazla olması sebebi ile uygulamada, özellikle bina cephelerinin ışık alması noktasında, ciddi sıkıntılara sebep olmakta olduğundan sebeple bu durumun giderilmesine yönelik olarak teklif edilen bu işlemde kamusal fayda bulunduğu sonucuna varıldı. Neticede 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Fadimana ERKAN’ın uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir” şeklinde olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 05.07.2022 tarih ve 2022-42 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 07.07.2022 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası  UİP-81873921’dir.

 

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 07/07/2022

Askıdan İniş Tarihi: 11/08/2022