İlçemize 14 km mesafede bulunan Altunköy’ün doğusunda Hacıazizler, batısında Çatalçam, kuzeyinde Tavak, güneyinde ise Yeniyurt bulunmaktadır. Rakımı 901 metre olan Altunköy’de Merkez ve Oflu Mahallesi adında iki mahalle bulunuyor.

Yollarının bir kısmı parke taşıyla kaplı olan Altunköy’de, elektrik su ve telefon sıkıntısı bulunmamaktadır.

Altunköy, 93 harbi esnasında kurulmuştur. Köye ilk gelen aileler; Trabzon, Şalpazarı ve Vakfıkebir’den Bulamoğulları, Kırcaoğulları ve Uzunoğulları, Of ve Çaykara’dan Kabasakaloğulları, Hacıseyitoğulları ve Efendioğulları’dır. Köy, 1993 yılına dek Sığırlık Köyü’nün bir mahallesiyken, Yeniyurt ve Altunköy olarak ikiye ayrılmıştır. Halkın büyük bir kısmı il ve ilçe merkezinde ikamet etmekte olup, yaz aylarında tarla ve bahçeleriyle ilgilenmek üzere köye gelmektedirler. Bu nedenle yaz aylarında köyün nüfusunda artış gözlemlenmektedir.

Köyde yaylacılık geleneği devam etmekte olup, Eğreltilik Yaylası üzerindeki Altunköy etkisi görülebilmektedir. Köyün en önemli geçim kaynağı ise fındık ve ormandır. Karadeniz yöresinin en lezzetli örneklerinden olan Guymak ve Oflu Peyniri’yle ünlüdür.