İlçe merkezimize 11 km uzaklıkta bulunan Çakırsayvan’ın doğusunda Çatalçam Köyü, batısında Samandere Köyü, güneyinde Çatalçam ve Samandere Köyü, kuzeyinde Saz ve Çamoluk köyleri bulunur. Köyün rakımı 856 metredir. Çakırsayvan, çevresindeki tüm köylere hakim bir tepe üzerinde kurulmuş olup, köyde bulunan mezarlığın kuzey yönünden tüm çevre köyleri seyretmek mümkündür. Elektrik, su ve telefon sorunu bulunmayan köyün yollarının bir kısmı asfaltla kaplanmıştır.

1870 yıllarında Gümüşhane’nin Torul, Harşıt ve Doğankent yörelerinden göç ederek gelen Hacı Ali Oğulları, köyün kurucularındandır. Daha sonra 93 harbi sıralarında Kavrazoğulları, Karahasanoğulları, Yanıkoğulları, Çolakoğulları, Alimoğulları, ve Gündoğduoğulları bölgeye yerleşerek köyün bugünkü nüfusunu meydana getirmişlerdir.

Köyün adı Mudurnulu Çakır isimli bir çobandan gelmektedir. Çakır isimli çoban, köyün kuzeyindeki Dayanık Çayırı’na bir çoban sayvanı yaparak çobanlık yapmaktadır. O çayıra gidenlere “Nereye gidiyorsun?” diye sorulduğunda “Çakır’ın Sayvanı’na” yanıtı verilir ve zamanla köyün adı Çakırsayvan olarak benimsenir.

Çakırsayvan’ın ekonomisi fındık ve orman kooperatifi kanalıyla ormana dayalıdır. Tarım, hayvancılık ve fabrika işçiliği köyün diğer gelir kaynaklarını oluşturmaktadır. Köyde ayrıca Ağaç İşleri ve El Sanatları Atölyesi bulunmakta ve köye ekonomik katkı sağlamaktadır.