Kaynaşlı’nın kuzeyinde ve Sarıçökek Tepe’nin eteklerinde kurulmuş bir köy olan Sarıçökek’e, ilçe merkezindeki ışıklardan kuzey yönüne dönerek 2 km. sonra ulaşılabilmektedir. Rakımı 300 metre olan köyün elektrik, su ve telefon sorunu bulunmamaktadır. Köyün yolları sıcak asfalttır.

Sarıçökek Köyü’nün halkı Orhan Gazi döneminde Hıdır Köyü Halkının bir kısmının çevreye gelmesiyle oluşmuştur. Dağılan Hıdır Köyü halkının bir kısmı Sarıçökek’in bugünkü Düzorman Mevkii’nde bulunan; Sarıgöl, Eriklibaşı ve Kömürocağı’na (şimdiki Orman İşletme Deposunun yeri) yerleşir. Yeniçeri isyanlarının başladığı dönemlerde Malatya ve Kastamonu yöresinden gelen birkaç aile de Sarıçökek’in bugünkü yerine yerleşir. Zamanla Sarıgöl, Eriklibaşı, Kömürocağı ve Eskiköy’den (evlerin kalıntıları hala bulunmaktadır) inenler bugünkü Sarıçökek’in bulunduğu yere yerleşerek bir arada yaşamakta ve köyün bugünkü nüfusunu meydana getirmektedirler. Sarıçökek’e ilk yerleşenlerin, ilk nüfus tescilleri 1905 yılıdır.

Sarıçökek Köyü’nü ilk kuran kişi Molla Hasan’dır. Çevrede kurulan en eski okul bu köyde açılmış ve köye ilk olarak İlyas Bey adında bir eğitmen atanmıştır. Çeşitli yörelerden Sarıökek’e yerleşen halk, kültürlerini kaynaştırarak bugün dahi gelenek ve göreneklerini korumaktadırlar.

Köyde üç kişinin mezarı bulunan bir türbe bulunmaktadır. Ancak bu türbenin kime ait olduğu bilinmemektedir. Türbeyle ilgili çeşitli efsaneler söylenmektedir:

  • I. EFSANE : Türbe çevresindeki kazı yapan bir kişinin iki gözü birden kör olmuştur.
  • II. EFSANE : Türbe etrafında kazı yapmak isteyen birkaç kişi; rüyalarında türbede yatan şahıslar tarafından uyarılmış; bunun üzerine bu düşüncelerinden vazgeçerek, türbedeki kişilerin keramet sahibi olduklarına inanmışlardır.
  • III. EFSANE : Köyde bugünkü Vakıf Çayırı denilen arsanın başında bulunan değirmene 3 yaralı asker gelir. Yaralı askerler bu değirmende ölürler ve cenazeleri türbelerin olduğu yere gömülür. Türbede; son yıllarda Temmuz ayı içinde pilavlı mevlit törenleri yapılmaktadır. Mevlit törenlerine yöre halkı yoğun ilgi göstermektedir.

Sarıçökek’te halkın geçimi genellikle tarıma dayalı olup küçük çapta seracılık yapılmaktadır. İlçe merkezimizde Çarşamba günleri kurulan pazarda, Sarıçökek Köyü’nün köy ürünleri yoğunlukla satılır. Ramazan aylarında Sarıçökek’in kıvırcık marulu ve taze sera soğanları aranan ürünler arasındadır. Köyde ayrıca iki adet alabalık üretim çiftliği bulunmaktadır.