İlçe Merkezine D-100 tarafından 7 km, Sarıçökek Köyü tarafından 4,5 km mesafade, doğusunda Sarıçökek Köyü, güneyinde Şimşir Mahallesi, kuzeyinde ise Devlet Ormanları bulunur. Kaynaşlı Otoyol çıkışından sonra 3 km mesafededir. Köyün rakımı 290 metre olup, elektrik, su ve telefon sorunu yoktur. Yollarının bir kısmı sıcak asfalttır.

Yörükler Köyü’nün bugünkü eski köyüne yerleşen Hıdır Köyü halkının bir kısmı burada yaşamlarına devam etmekteydi. Eşkıya baskınlarından kurtulmak için önlem düşünen köylüler bir gözcü tutarak eski köyün yakınlarında uygun bir yerde görevlendirilirdi. Gözcü, eşkıyaları gördüğünde davulla köylüleri uyarır ve köylüler eski köyün kuzey sırtlarında bulunan Soğukpınar Mevkii’ne kaçar, tehlike geçtiğinde tekrar köye dönerlerdi. Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte otoriteye kavuşan Darıyeri Yörükler halkı, sakin bir yaşama kavuşmuştur.

Eski köyde yaşayan Hıdırköy halkı Yörükler Mevkii’ne, yaşayan yörük halkından dolayı yörükler demeye başlamışlar ve daha sonra köyün adı Yörükler Köyü olarak kalmıştır.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığıa dayanmakta olup, küçük çaplı ticari faaliyetler de göze çarpmaktadır. Yörükler Köyü halkı geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Aynı yörede olması nedeniyle Kaynaşlı’nın eski geleneklerini halen korumaktadır. Gelenek ve göreneklerini muhafaza etmesinin en büyük sebebi köyün fazla göç almaması olarak gösterilmektedir.