İlçemize 22 km mesafede bulunan Yeniyurt Köyü’nün doğusunda Altunköy, batısında Çatalçam, kuzeyinde Asar deresi, güneyinde ise devlet ormanı bulunmaktadır. Köyde, Cami Yanı, İlhanlı, Emin Hasan, Karşı (Ayvazoğlu), Tütekyatak ve Mehmet Pınar adlı 6 mahalle bulunmaktadır. Köyün rakımı 886 metre olup, yollarının bir kısmı asfalttır. Köyde elektrik, su ve telefon sorunu bulunmamaktadır.

Yeniyurt’a 1877-1878 (93 harbi) Osmanlı-Rus savaşı sıralarında ilk defa Kulaçoğulları, İbiloğulları ve Molla Ali Oğulları aileleri, Trabzon bölgesinden göç ederek yerleşmişlerdir. Köyün eski adı da ilk gelenlerin köye ve yöreye sığınmasından değişikliğe uğrayarak “Sığırlık” olmuştur. Daha sonra değiştirilerek Yeniyurt yapılmıştır.

Köyde, Kütüklü Yaylası’ndaki yaylacılık geleneği devam ettirilmektedir. Köyün geçim kaynaklarından ormancılık, fındık, tarım, hayvancılık, önemli yer tutar. Köyde sadece Karadeniz kökenli insanlar yaşadığından Karadeniz yöresine has yemekler yapılır, düğünler ise eski geleneklere göre hazırlanıp, davullu, zurnalı ve kemençeli olarak planlanır.