İlçe merkezine 10 km mesafede bulunan Darıyeri Mengencik Köyü’nün doğusunda Fındıklı Köyü, batısında Muradiye Mengencik Köyü, Kuzeyinde Şıralık ve Doğanlı Köyü, güneyinde ise devlet ormanları bulunmaktadır. Merkez Mahallesi, Kahveci Mahallesi, Hacı Mehmet Mahallesi ve 8 hanelik bir mezradan oluşmaktadır. Köyün rakımı 270 metredir. Yollarının bir kısmı sıcak asfalt olup, elektrik su ve telefon sorunu bulunmamaktadır.

Köye ilk göçlerin Orhan Gazi döneminde olduğu rivayet edilmektedir. İlk yerleşen ailelerden Anif Onbaşılar, Koca Recepler, Ömer Ağalar ve Hacı Mehmetler köyün kurucuları olarak gösterilebilir. Konuralp’ten ev temeli yapmak amacıyla getirilmiş 3 adet tarihi sütun altlığı bu köyde bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı döneminde Ermeni iki usta tarafından yontma taş sistemiyle yapılmış olan tarihi camii, 12 kasım 1999 depreminde yıkılmıştır.

Darıyeri Mengencik’in sosyal ilişkileri ağırlıklı olarak il merkeziyle gerçekleşmektedir. Köyün ekonomisi fındığa dayalıdır. Bunun yanında tarım, büyük ve küçükbaş hayvancılık fabrika işçiliği geçim kaynakları açısından önemli bir yer tutmaktadır.