İlçemize uzaklığı 7 km olan Çamoluk Köyünün doğusunda Tavak Köyü, batısında Saz Köyü, kuzeyinde Çele Mahallesi, güneyinde ise Çatalçam Köyü bulunmaktadır. Köyün rakımı 780 metredir. Merkez Mahallesi ve Bülbüldere (Meryem) Mahallesi adlı iki mahallesi olan Çamoluk’un yollarının bir kısmı asfalttır. Köyde elektrik, su ve telefon sorunu yoktur.

Köy, ilk olarak 1893’te Kafkas göçmenlerine tahsis edilmiş ve adını köye ilk yerleşen ailelerden, Kasbey ailesinin adını almıştır. Bu tarihten birkaç yıl sonra Karadeniz yöresinden Aşıkoğulları ve Havaoğulları aileleri gelmiştir. Akabinde Trabzon (Vakfıkebir, Beşikdüzü, Şalpazarı) ve Giresun ‘dan aileler yerleşerek köyün bugünkü nüfusunu oluşturmuş, köyün adı Çamoluk olarak değiştirilmiştir. Çamoluk adı, köyün girişindeki çeşme oluğunun çam olmasından gelmektedir.

Köyde düğünler uzun bir süre boyunca, köyün ana nüfusunu oluşturan Abhaz ve Karadenizli ailelerin geleneklerine göre yapılmaktaydı. Abhaz düğünleri genellikle davetli, kafkas ekipli, güreşli ve at yarışlı olurken, Karadenizlilerin ise davetli, davul zurnalı ve kemençeli olurdu. Günümüzde ise her iki grupta da eski gelenekler geri planda bırakılmış olup salon düğünlerine ağırlık verilmektedir.

Çamoluk’ta toplumsal olaylarda dayanışma ve işbirliği önceliktir. Köyün başlıca geçim kaynağı fındık ve yurt dışında çalışan işçilerdir. Köyde yer yer hayvancılık da görülmekte, ekonomiye girdi sağlanmaktadır.