İlçeye 7 km mesafede bulunan Muratbey Köyü’nün doğusunda Dipsizgöl Köyü, batısında Tavak Köyü, kuzeyinde Kaynaşlı Merkez ve Darıyeri Hasanbey Köyü, güneyinde ise Çamlıca Köyü bulunur. Köyün rakımı 895 metredir. Köy, Merkez Mahalle ve Gıran Mahallesi adlı iki mahalleden meydana gelmektedir. Elektrik, su ve telefon sorunu olmayan köyün ana yolları kilit parke taşıyla kaplıdır.

1877-1878 Osmanlı -Rus (93 harbi) sıralarında Kafkas göçmenlerinden Argın ailesi reisi Murat Bey ilk olarak Hendek’in Nüfren Köyü’ne yerleşiyor. Sonrasında Düzce Kaymakamlığı’nın izniyle, coğrafi konumuyla Kafkasya’daki köylerine (Anuha benzeyen Muratbey’in bugünkü yerine yerleşerek köye Anuha köyü diyorlar) yerleşiyor. Muratbey’den sonra Abhazya’dan Ağırba, Tripsi (Tırgila), Smira (Aura) aileleri de Anuha’ya geliyor. Köy kurulduktan sonra Gümüşhane, Torul (Doğankent)’dan Mürtezeoğlu (Osman Efendiler), Vakaoğulları (Sakalar), Ekizoğulları (Güvendiler), Hocaoğulları (Bayraklar), Kölemenoğulları (Duruhanlar) ve Sarımustafaoğulları (Velioğulları) köye yerleşerek köyün bugünkü nufüsunu oluşturuyor.

Köy, Abhazlar tarafından ilk kurulduğu yıllarda Abhazların Kafkasya’daki adı olan Anuha Köyü oluyor. Daha sonra Karadenizlilerin köye yerleşmelerinden sonra köyün adı Muratbey olarak değişiyor. Muratbey’e yerleşen Argın sülalesinden bir kısım daha sonra Mısır, Ürdün, Suriye, Kayseri, Adana, İskenderun, Maraş, Samsun ve Ege Bölgesine göç etmiştir.

Muratbey Köyü, ilçe merkezine yakın köylerimizden olması nedeniyle sosyal ilişkilerini ilçe ile gerçekleştirmektedir. Köyün önemli geçim kaynağı fındığın yanı sıra köyde tarım, hayvancılık ve orman kooperatifi kanalıyla ormancılık ve işçilik yapılmaktadır.