BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

Komisyon Kararı;

“Belediye Meclisimizin 06.09.2022 tarih ve 2022-54 sayılı kararı ile Komisyonumuza sevki yapılan  ve 31.08.2022 tarih ve 1599 giriş sayılı dilekçe ile talep edilen; Kumluca Mahallesi 305 ada 5 parsel ile Karaçalı Mahallesi 396 ada 18-19-20 parselleri içeren imar paftalarında plan tadilatı yapılması talep edilmiştir.

Kumluca Mahallesi  305 ada 5 parselin Konut Alanı amaçlı imar planı tahsisli alanda kalmakta ve ayrık nizam 2 kat ve Taks: 0,30 , KAKS: 0,60 olan kullanım kararının . Karaçalı Mahallesi 396 ada 18-19-20 nolu parseller ise ticaret alanı kullanım tahsisli Ayrık nizam 3 kat güneyden çekme mesafesi 10 m. kuzey, doğu  ve batıdan çekme mesafesi  5 m. olarak tanımlı olduğu ve meri plan sınırları içerisinde bulunan 305 ada 5 nolu parseli içine alan alanda Konut Alanı, Ayrık Nizam 2 Kat TAKS: 0,30 KAKS:0,60 olarak tanımlı olan kullanımını özel kreş de yapılabilen Ticaret Alanına;  396 ada 18-19-20 nolu parselleri içine alan alanın Ticaret Alanı Yençok: 3 Kat, kullanımının da  değişikliğine gidilerek son iki katına konut dokusunun önerilerek alana Ticaret +Konut Alanına dönüştürülmesi talebine yönelik olduğu incelendi.

Yapılan değerlendirmede  teklif edilen bu  plan değişikliği talebinin farklı iki alanda fonksiyonlar arasında karşılıklı  kaydırma yapıldığı toplam konut alanı miktarında herhangi bir artırma yapılmayıp aksine toplamda azaltma yapıldığı  bu nedenle donatı ihtiyacında artışa sebep olmadığı; plan değişikliğinin konusu ise fonksiyonlar arası kaydırma yapmak  olduğundan toplamda değer artışı-azalışının ihmal edilebilir düzeyde bulunduğu bu nedenle değer atışına konu olmayacağı;  yapılan teklifin meri plan bütünlüğünü bozucu bir niteliğe sebep olmadığı ve bu nedenle uygun olduğu sonucuna varıldı. Neticede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat teklifi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, Şehir plancısı Demet GÜNDAY’ın uygun görüşleri doğrultusunda, komisyonumuzca uygun bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir.” şeklinde olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. maddesi uyarıca hazırlanıp onaylanmış olan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18/c maddesi gereğince 04.10.2022 tarih ve 2022-58 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, yine aynı madde ile 11.11.2022 tarihinde belediye hizmet binası panosunda asılarak ve internet sitesinde yayınlanarak ilan edilmiştir. Planlara ilişkin plan işlem numarası NİP-81202561 ve UİP-81120162’dir

Önemle duyurulur.

NOT:

Askıya Çıkış Tarihi: 11/11/2022

Askıdan İniş Tarihi: 11/12/2022

 

g26b22a_t

g26b22a3c_t

g26b22a4d_t

g26b22b_t

g26b22b4d_t